Herstellingsoorden en zorghotels

Nederland

In Nederland zijn tengenwoordig een groeiend aantal herstellingsoorden en zorghotels. Over wat een herstellingsoord is bestaan tegenwoordig nog veel misverstanden. Velen (ouderen) denken nog steeds dat het een huis is voor "overspannen huisvrouwen", zoals men vroeger zei.
Tegenwoordig verblijven er gasten in een herstellingsoord of zorghotels, die na een ziekenhuisopname nog niet alleen in de thuissituatie kunnen verkeren, omdat ze niet altijd kunnen terugvallen op de vereiste zorg. Zeker niet wanneer men een zelfstandige huishouding voert. Het bereiden van maaltijden, de woning schoonhouden, de was doen en andere lopende zaken regelen vereist veel energie.
Ook zij die in afwachting op een ziekenhuisopname niet meer zelfstandig kunnen verkeren, of zij die langdurig overbelast zijn, of als de mantelzorger ontlast moet worden, of als de mantelzorger, vriend of buur plotseling wegvalt kan men in aanmerking komen voor een verblijf in een herstellingsoord of zorghotels.

Verblijf

Tijdens het verblijf in een herstellingsoord of zorghotels worden medische, verpleegkundige en verzorgende hulp geboden. Daarnaast zijn er meestal voorzieningen zoals; fysiotherapie, ontspanningsoefeningen, begeleiding door een psycholoog, een activiteiten programma en de mogelijkheid tot kunstzinnige uitingen zoals tekenen, schilderen, boetseren en beeldhouwen. De herstellingsoorden hanteren geen minimum of maximum leeftijd. Wel kunnen gasten geweerd worden met de volgende contra-indicaties: nacht- en bedverpleging, verstandelijke handicap, verslaving aan alcohol en drugs, dementiële syndromen en ernstige psychiatrische- en gedragsstoornissen.
In overleg met u wordt een behandel (herstel-) plan opgesteld, waarin doelstellingen en de daarbij behorende middelen zoals zorg, rust, begeleiding en ontspanning worden afgesproken. Er vinden regelmatig evaluaties plaats en aan de hand daarvan worden eventuele aanpassingen in het programma doorgevoerd.
In een herstellingsoord of zorghotels ziet men u als gast en niet als patiënt.

Verwijzing

Opname in een herstellingsoord of zorghotels is mogelijk na verwijzing door een huisarts of specialist. De afdeling Maatschappelijk Werk in het ziekenhuis of het secretariaat van het herstellingsoord kan u behulpzaam zijn bij de verwijzing en aanvraag. Na het inzenden van het aanvraagformulier beslist een arts of een commissie of zij de aanvraag kunnen honoreren.

Kosten

De kosten van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotels verschillen per accomodatie.
Bijna alle ziektekostenverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een vergoeding voor een verblijf van maximaal 6 weken per jaar in een herstellingsoord. Informeer daarom altijd van te voren bij uw verzekeraar. Een aanvulling op de vergoeding van uw verzekeraar kan worden verkregen door:

Wachttijden

Het kan voorkomen dat er wachttijden zijn. Sommige herstellingsoorden hebben een hoge bezettingsgraad.

Nuttige sites

De herstellingsoorden en zorghotels